Hương Giang Idol hỗn hào, xúc phạm đàn anh Trung Dân

Hương Giang Idol hỗn hào, xúc phạm đàn anh Trung Dân

Hương Giang Idol hỗn hào, xúc phạm đàn anh Trung Dân

Nội dung: Dùng từ "Đút đầu vào cầu tiêu" khi nói về nghệ sĩ Trung Dân trong game show Siêu sao đoán chữ, Hương Giang Idol đang bị chỉ trích dữ dội. Ngay lúc ghi hình, nghệ sĩ gạo cội đã tức giận và yêu cầu đồng nghiệp trẻ bỏ đáp án của mình. Nhưng Hương Giang Idol bảo vệ quan điểm cũ, cho rằng đây là suy nghĩ và cách lựa chọn của cô không cần thay đổi.