Hope 2013 - Cú tát

Hope 2013 - Cú tát "lật mặt" của điện ảnh Hàn dành cho ai xem nhẹ tội ác ấu dâm

Hope 2013 - Cú tát "lật mặt" của điện ảnh Hàn dành cho ai xem nhẹ tội ác ấu dâm

Nội dung: Những ngôn ngữ điện ảnh ấn tượng trong Hope đã thành công truyền tải thông điệp ám ảnh về tội ác ấu dâm.