Hợp đồng nhà “ma” đang hại nhiều sinh viên

Hợp đồng nhà “ma” đang hại nhiều sinh viên

Hợp đồng nhà “ma” đang hại nhiều sinh viên

Nội dung: Rất nhiều sinh viên đã và đang bị lừa tiền khi đặt bút kí vào những bản hợp đồng ma cho thuê nhà trọ của những kẻ xấu.