Hội an - Cách ly 31 trường hợp cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 ở Việt Nam nhiễm Covid-19

Hội an - Cách ly 31 trường hợp cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 ở Việt Nam nhiễm Covid-19

Hội an - Cách ly 31 trường hợp cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 ở Việt Nam nhiễm Covid-19

Nội dung: An ninh 24h ngày 8/3 - Hội an - Cách ly 31 trường hợp cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 ở Việt Nam nhiễm Covid-19