Học Viện Anh Hùng Phần 2

Học Viện Anh Hùng Phần 2

Học Viện Anh Hùng Phần 2

Nội dung: Học Viện Anh Hùng – bộ anime từng làm mưa làm gió năm 2016 sẽ quay trở lại với khán giả vào tháng 4 năm 2017, được sáng tác bởi họa sĩ Kohei Horikoshi từ tháng 7 năm 2014, phát hành độc quyền trên tạp chí Weekly Shonen Jump.