Học vẽ: Ông Già Khốt Ta Bít

Học vẽ: Ông Già Khốt Ta Bít

Học vẽ: Ông Già Khốt Ta Bít

Nội dung: Ai trong chúng ta mà không muốn trở thành những người tài hoa, những người giỏi về mọi mặt. Như bạn Tũn trong tiểu phẩm ''Học vẽ'' đã cắp sách đi học vẽ và trở thành họa sĩ ngay trong một nháy mắt. Tác phẩm đầu tay của cậu chủ Tũn đã khiến ông già Khốt ta bít hoảng hốt do chẳng giống ai, không giống bất cứ cái gì! Lý do là vì Tũn thì muốn vẽ đúng là ông Khốt, quần áo xuề xòa, râu dài trắng tinh, chân tay lóng ngóng,..