Hình ảnh Đoàn Thị Hương đến trước phiên xét xử tại Malaysia

Hình ảnh Đoàn Thị Hương đến trước phiên xét xử tại Malaysia

Hình ảnh Đoàn Thị Hương đến trước phiên xét xử tại Malaysia

Nội dung: Sáng nay phiên tòa thứ hai xét xử Đoàn Thị Hương và cô Siti Aisyah, bị cáo người Indonesia được tiến hành tại Sepang.