Highlights Miracle - MVP của Liquid tại vòng bảng China Dota 2 Super Major 2018

Highlights Miracle - MVP của Liquid tại vòng bảng China Dota 2 Super Major 2018

Highlights Miracle - MVP của Liquid tại vòng bảng China Dota 2 Super Major 2018

Nội dung: (GosuTV) - Hãy cùng xem màn trình diễn của Cồ Ka tại vòng bảng China Dota 2 Super Major qua video sau đây.