Hiện trường nghi án chồng chém loạn xạ cả nhà, con 5 tuổi chết thảm

Hiện trường nghi án chồng chém loạn xạ cả nhà, con 5 tuổi chết thảm

Hiện trường nghi án chồng chém loạn xạ cả nhà, con 5 tuổi chết thảm

Nội dung: Sau khi chém loạn xạ cả nhà con khiến 5 tuổi chết thảm, Đ đã liều mình nhảy từ tầng 3 xuống đất dẫn đến bị gãy đùi.