Hello Suối Nước Moọc, Quảng Bình  - Tik Tok Travel

Hello Suối Nước Moọc, Quảng Bình - Tik Tok Travel

Hello Suối Nước Moọc, Quảng Bình - Tik Tok Travel

Nội dung: Suối Nước Moọc còn quyến rũ với những cánh bướm trắng rập rờn khắp nơi. Bướm vờn đuổi trên ngọn cây, quấn quýt bên những khóm hoa dại, dập dờn trên mặt nước xanh thăm thẳm và đuổi theo bước chân, đậu cả lên vai áo, mái tóc của du khách.