Hello Bình Thuận, đảo Phú Quý - Tik Tok Travel

Hello Bình Thuận, đảo Phú Quý - Tik Tok Travel

Hello Bình Thuận, đảo Phú Quý - Tik Tok Travel

Nội dung: Phú Quý là một huyện đảo duy nhất thuộc tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.Là một quần đảo gồm 12 đảo lớn nhỏ, nằm ngoài cùng hệ thống đảo ở cực Nam Trung Bộ.