Hề Chèo - Nào Ai Hơn Tớ

Hề Chèo - Nào Ai Hơn Tớ

Hề Chèo - Nào Ai Hơn Tớ

Nội dung: Hề chèo, một nhân vật thật đa dạng. Theo lệ làng, mỗi khi đón phường Chèo về hát trong dịp Tết. Vai diễn đầu tiên khi mở màn chính là anh Hề. Ðấy là cái cầu nối mở đầu cuộc giao lưu giữa sân khấu với khán giả, một hình thức độc đáo của sân khấu hiện thực tả ý.