HBPD - Trái Tim Bất Tử

HBPD - Trái Tim Bất Tử

HBPD - Trái Tim Bất Tử

Nội dung: Đã gần tròn nửa thế kỷ trôi qua, chân dung vị bồ tát đức hạnh này vẫn sống mãi trong lòng những người Phật tử yêu nước và ngọn lửa vị pháp thiêu thân đã làm nên một huyền thoại.