HBPD - Ma Ám

HBPD - Ma Ám

HBPD - Ma Ám

Nội dung: Khi xuôi tay nhắm mắt, con người sẽ trở về thế giới bên kia. Thế nhưng, có người cho rằng, với những người chết oan ức, chết do tai nạn trên đường, không được chăm sóc nhang đèn thì họ sẽ không thể trở về với cõi âm mà sẽ trở thành những oan hồn sống vất vưởng nơi trần thế. Họ sẽ tìm cách nhập vào một ai đó để giải tỏa nỗi oan ức hoặc trả thù người đã ám hại mình.