Hát vọng cổ - Tình Anh Bán chiếu

Hát vọng cổ - Tình Anh Bán chiếu

Hát vọng cổ - Tình Anh Bán chiếu

Nội dung: Hát vọng cổ trong cải lương có khi chỉ hát hai câu, 4 câu, hoặc 5 câu, ít khi hát 6 câu từ đầu đến cuối. Sự khác biệt giữa hai cách hát rất quan trọng. Có người chỉ biết hát hoặc hoặc đờn vọng cổ cho loại nhạc thính phòng mà không thể hát hay đờn vọng cổ cho hát cải lương.