Hát Ru Và Ngâm Thơ Cổ: Chị Em Thúy Kiều

Hát Ru Và Ngâm Thơ Cổ: Chị Em Thúy Kiều

Hát Ru Và Ngâm Thơ Cổ: Chị Em Thúy Kiều

Nội dung: Hát ru là một thể loại âm nhạc truyền thống, một lối hát có tính tập quán truyền thống, một loại hình nghệ thuật dân tộc đặc biệt trong kho tàng âm nhạc dân gian và mang giá trị nhân văn cao đẹp.