Hát Ru Bắc Bộ

Hát Ru Bắc Bộ

Hát Ru Bắc Bộ

Nội dung: Hát ru là một thể loại âm nhạc truyền thống, một lối hát có tính tập quán truyền thống, một loại hình nghệ thuật dân tộc đặc biệt trong kho tàng âm nhạc dân gian và mang giá trị nhân văn cao đẹp. Trong các thể loại dân ca, Hát ru là một trong những thể loại được sáng tạo sớm nhất, xuất hiện sớm hơn so với các thể loại hát diễn xướng khác.