Hát Chèo Ca Ngợi Quê Hương - Nhớ Mãi Ơn Người

Hát Chèo Ca Ngợi Quê Hương - Nhớ Mãi Ơn Người

Hát Chèo Ca Ngợi Quê Hương - Nhớ Mãi Ơn Người

Nội dung: Chèo là loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền Việt Nam. Chèo phát triển mạnh ở phía bắc Việt Nam với trọng tâm là vùng châu thổ sông Hồng cùng hai khu vực lan tỏa là trung du miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.