Hành Vi Phạm Tội (Criminal Minds)

Hành Vi Phạm Tội (Criminal Minds)

Hành Vi Phạm Tội (Criminal Minds)

Nội dung: Criminal Minds là phiên bản làm lại từ series ăn khác cùng tên đài CBS của Mỹ. Nội dung phim xoay quanh những chuyên gia tâm lý học, những người có khả năng điều tra tội phạm bằng góc nhìn của chính tên tội phạm. (Nguồn: Sưu tầm)