Hành Trình Chống Ế (Rak Fun Thalob)

Hành Trình Chống Ế (Rak Fun Thalob)

Hành Trình Chống Ế (Rak Fun Thalob)

Nội dung: Priew và Wisa là hai cô gái sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, theo lời một nhà tâm linh thì đó là một ngày vô cùng xấu nên đã khiến cả hai độc thân đến hôm nay. Priew và Wisa phải đi viếng 19 ngôi đền, trong hành trình đó hai cô gái đã tình cờ gặp được một anh chàng tên Pete, để rồi cùng theo đuổi anh chàng này. (Nguồn: Sưu tầm)