Hành trình chinh phục nửa nút vàng của Vũ Khắc Tiệp Official 2019

Hành trình chinh phục nửa nút vàng của Vũ Khắc Tiệp Official 2019

Hành trình chinh phục nửa nút vàng của Vũ Khắc Tiệp Official 2019

Nội dung: Chào mọi người, tôi là Vũ Khắc Tiệp - Vũ Khắc Tiệp Official. Tôi yêu du lịch vì du lịch chính là được sống. Tôi yêu cảm giác khám phá những vùng đất, nền văn hóa, ẩm thực đẹp, độc và mới lạ. Đây là tập cuối cùng của năm 2019 và ghi lại hành trình chinh phục nút vàng của Vũ Khắc Tiệp Official - Happy New Year 2020