Ham trúng thưởng trên Facebook, nhận SH ảo, iPhone giả

Ham trúng thưởng trên Facebook, nhận SH ảo, iPhone giả

Ham trúng thưởng trên Facebook, nhận SH ảo, iPhone giả

Nội dung: Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương vừa đưa ra cảnh báo về việc một số người được thông báo trúng thưởng trên Facebook nhưng nhận được toàn hàng giả