Hai cặp bị đồn PHI CÔNG TRẺ LÁI MÁY BAY: Đằng trai bị mỉa mai dựa hơi, đằng gái vừa giàu vừa đẹp

Hai cặp bị đồn PHI CÔNG TRẺ LÁI MÁY BAY: Đằng trai bị mỉa mai dựa hơi, đằng gái vừa giàu vừa đẹp

Hai cặp bị đồn PHI CÔNG TRẺ LÁI MÁY BAY: Đằng trai bị mỉa mai dựa hơi, đằng gái vừa giàu vừa đẹp

Nội dung: Trương Ngọc Ánh - Anh Dũng và Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu là hai cặp bị đồn 'phi công trẻ lái máy bay' được công chúng quan tâm nhất hiện nay của showbiz Việt.