Hà Thần - Tientsin Mystic

Hà Thần - Tientsin Mystic

Hà Thần - Tientsin Mystic

Nội dung: Vào những năm dân quốc, Thiên Tân liên tục xảy ra lũ lụt, những câu chuyện về thế lực thần bí dưới sông không ngừng xuất hiện. Đội trưởng đội cảnh sát sông Quách Đắc Hữu được nhận chân truyền của sư phụ là “Lão Hà Thần”, nhờ tuyệt kĩ bật lửa giải oan, an ủi được vô số oan hồn. Trong một lần điều tra vụ án, Quách Đắc Hữu đã phát hiện tất cả những hiện tượng kì lạ đều hướng về 1 câu chuyện từ 20 năm trước...