Hà Nội: Tổng vệ sinh, diệt tận cùng sốt xuất huyết

Hà Nội: Tổng vệ sinh, diệt tận cùng sốt xuất huyết

Hà Nội: Tổng vệ sinh, diệt tận cùng sốt xuất huyết

Nội dung: Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội sẽ cho các đơn vị dưới cấp thực hiện tổng vệ sinh toàn thành phố vào cuối tuần trước thực trạng dịch sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu tạm lắng.