Hà Nội: Thêm 130 cây xanh chuẩn bị “lên thớt”

Hà Nội: Thêm 130 cây xanh chuẩn bị “lên thớt”

Hà Nội: Thêm 130 cây xanh chuẩn bị “lên thớt”

Nội dung: 130 cây xanh trên đường Kim Mã, Hà Nội, được di dời để phục vụ thi công dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.