Hà Nội: Tài xế hất CSGT lên nắp capo, bỏ chạy khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Hà Nội: Tài xế hất CSGT lên nắp capo, bỏ chạy khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Hà Nội: Tài xế hất CSGT lên nắp capo, bỏ chạy khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Nội dung: Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/ha-noi-tai-xe-hat-csgt-len-nap-capo-bo-chay-khi-bi-kiem-tra-nong-do-con-c13580.htm