Hà Nội: Nô nức xuống phố đón năm mới

Hà Nội: Nô nức xuống phố đón năm mới

Hà Nội: Nô nức xuống phố đón năm mới

Nội dung: Ngay từ chiều tối, ngày cuối cùng của năm - 31/12/2017, người dân Hà Nội đã rủ nhau xuống phố để cùng nhau tham dự chương trình đếm ngược và những hoạt động cộng đồng đón mừng năm mới...