Hà Nội: Ngày đầu cấm Uber, Grab ở 13 phố

Hà Nội: Ngày đầu cấm Uber, Grab ở 13 phố

Hà Nội: Ngày đầu cấm Uber, Grab ở 13 phố

Nội dung: Theo cơ quan chức năng, ngày đầu cấm taxi công nghệ ở 13 tuyến phố chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, những ngày sau đó mới xử phạt.