Hà Nội: Hàng hóa đầy ắp không còn cảnh chen mua tích trữ

Hà Nội: Hàng hóa đầy ắp không còn cảnh chen mua tích trữ

Hà Nội: Hàng hóa đầy ắp không còn cảnh chen mua tích trữ

Nội dung: Toptrend - mạng xã hội ngày 9/3 - Hà Nội: Hàng hóa đầy ắp không còn cảnh chen mua tích trữ