Hà Nội: Buýt BRT “vã mồ hôi” do quá tải

Hà Nội: Buýt BRT “vã mồ hôi” do quá tải

Hà Nội: Buýt BRT “vã mồ hôi” do quá tải

Nội dung: Theo thống kê của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, số lượng xe buýt nhanh BRT hiện tại trong nội đô không đủ để đáp ứng lượng hành khách quá đông.