H’Hen Niê - Hành trình từ 'cô vịt xấu xí' tới Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

H’Hen Niê - Hành trình từ 'cô vịt xấu xí' tới Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

H’Hen Niê - Hành trình từ 'cô vịt xấu xí' tới Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Nội dung: Đã lâu Việt Nam mới có một cô hoa hậu sở hữu mái tóc tém cá tính, làn da nâu bánh mật và đó là tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - H-Hen Niê.