Google, Facebook, Apple chuẩn bị “đổ bộ” vào Việt Nam

Google, Facebook, Apple chuẩn bị “đổ bộ” vào Việt Nam

Google, Facebook, Apple chuẩn bị “đổ bộ” vào Việt Nam

Nội dung: Bộ Tài chính đề xuất Bộ TT&TT cùng phối hợp đề nghị Google, Facebook, Apple... mở văn phòng đại diện, khai báo, nộp thuế nhà thầu đối với các dịch vụ cung cấp tại Việt Nam.