Giữ Cho Giọng Nói Luôn Trong Sáng

Giữ Cho Giọng Nói Luôn Trong Sáng

Giữ Cho Giọng Nói Luôn Trong Sáng

Nội dung: Giới thiệu các loại thảo dược quanh ta. Mỗi chương trình là một loại thảo dược, thức ăn có tác dụng tốt đối với sức khỏe mà ta có thể thấy quan ta. (các lạo rau, củ, qua.... thảo dược).