Gió mùa về, lòng người ấm áp mà sao quá xa vời

Gió mùa về, lòng người ấm áp mà sao quá xa vời

Gió mùa về, lòng người ấm áp mà sao quá xa vời

Nội dung: Thực hiện: Tú Văn