Giấy tờ giả hậu quả khôn lường

Giấy tờ giả hậu quả khôn lường

Giấy tờ giả hậu quả khôn lường

Nội dung: Sai phạm khi làm giấy tờ giả để lại hậu quả khôn lường.