Giây phút tuyệt đẹp của cầu thủ cùng con bên

Giây phút tuyệt đẹp của cầu thủ cùng con bên "trái bóng"

Giây phút tuyệt đẹp của cầu thủ cùng con bên "trái bóng"

Nội dung: Tổng hợp hình ảnh về những phút giây hạnh phúc của các cầu thủ cùng con bên "trái bóng". Là các câu thủ nổi tiếng nhưng vẫn đôi khi các cầu thủ cùng con họ có những giây phút xuất hiện trên sân cỏ, trái bóng đầy hạnh phúc. "Yêu con" và "Yêu bóng" (Nguồn: YouTube/Dan1s)