Giàu như Hương Giang mua túi hiệu mà ngỡ mua rau, tháng nào cũng 'xuống tay' gần tỷ

Giàu như Hương Giang mua túi hiệu mà ngỡ mua rau, tháng nào cũng 'xuống tay' gần tỷ

Giàu như Hương Giang mua túi hiệu mà ngỡ mua rau, tháng nào cũng 'xuống tay' gần tỷ

Nội dung: Màn 'chốt đơn' chỉ trong vòng vài phút mới đây của Hương Giang khiến dân tình phải 'xỉu' vì độ giàu có.