Giật đồ cúng cô hồn: Coi chừng có vong theo

Giật đồ cúng cô hồn: Coi chừng có vong theo

Giật đồ cúng cô hồn: Coi chừng có vong theo

Nội dung: Trước tình trạng người dân chen lấn, xô đẩy để tranh nhau giật đồ cúng cô hồn, các nhà văn hóa và người theo đạo Phật đã chỉ ra những mặt trái nếu lạm dụng và thực hiện nghi lễ này không đúng mực.