Giao thông Hà Nội: Thói xấu chờ đèn đỏ ai cũng ghét

Giao thông Hà Nội: Thói xấu chờ đèn đỏ ai cũng ghét

Giao thông Hà Nội: Thói xấu chờ đèn đỏ ai cũng ghét

Nội dung: Đỗ lấn làn khi chờ đèn đỏ ở những chỗ có biển báo cho phép rẽ phải đã thành thói quen xấu của người dân ở Thủ đô. (theo Vietnamnet)