Giao thông Hà Nội tê liệt những ngày cận Tết Nguyên đán, người dân khó khăn khi lưu thông trên đường

Giao thông Hà Nội tê liệt những ngày cận Tết Nguyên đán, người dân khó khăn khi lưu thông trên đường

Giao thông Hà Nội tê liệt những ngày cận Tết Nguyên đán, người dân khó khăn khi lưu thông trên đường

Nội dung: Trong những ngày này, người dân thủ đô xuống phố vui chơi, mua sắm có xu hướng ngày càng tăng, chưa kể thương nhân, lái buôn phải liên tục vận chuyển cây cảnh, hàng hóa phục vụ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, khiến giao thông tê liệt.