Giả làm Công an chặn xe cướp tài sản giữa ban ngày

Giả làm Công an chặn xe cướp tài sản giữa ban ngày

Giả làm Công an chặn xe cướp tài sản giữa ban ngày

Nội dung: Hiện nay, nhiều đối tượng tội phạm hết sức liều lĩnh, chúng sẵn sàng giả danh Công an giữa thanh thiên bạch nhật. Để phòng ngừa, người dân đặc biệt là chủ xe, lái xe tải đường dài phải nâng cao cảnh giác với thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này.