Gần 800 người dùng iPhone X

Gần 800 người dùng iPhone X "bị câm"

Gần 800 người dùng iPhone X "bị câm"

Nội dung: Ít tháng sau khi ra mắt, rất nhiều khách hàng sử dụng iPhone X đã cảm thấy bối rối và thất vọng vì lỗi không thể trả lời cuộc gọi đến.