Gala Cười 2017

Gala Cười 2017

Gala Cười 2017

Nội dung: Gala cười 2017 gồm có 5 tiểu phẩm. Góp phần tạo nên tiếng cười sảng khoái cho khán giả.