Facebook nỗ lực chặn tin

Facebook nỗ lực chặn tin "fake" tại châu Âu

Facebook nỗ lực chặn tin "fake" tại châu Âu

Nội dung: Facebook đang yêu cầu người dùng châu Âu trả lời về nguồn tin mà họ tin tưởng nhằm ngăn chặn các nguồn tin không xác thực và nỗ lực ưu tiên "tin tức chất lượng cao" trên nền tảng này.