Facebook có thể

Facebook có thể "soi túi tiền" của người dùng

Facebook có thể "soi túi tiền" của người dùng

Nội dung: Facebook đang phát triển một hệ thống cho phép mạng xã hội lớn nhất thế giới này có thể theo dõi tình trạng giàu - nghèo của người dùng.