Em chồng Tăng Thanh Hà khỏi bệnh, Bố tỷ phú GÓP NGAY 6 tỷ chống covid-19

Em chồng Tăng Thanh Hà khỏi bệnh, Bố tỷ phú GÓP NGAY 6 tỷ chống covid-19

Em chồng Tăng Thanh Hà khỏi bệnh, Bố tỷ phú GÓP NGAY 6 tỷ chống covid-19

Nội dung: Muôn màu showbiz - Em gái Tăng Thanh Hà khỏi bệnh, Bố tỷ phú 'GÓP NGAY 6 tỷ' chống covid-19