Đường tình dàn mỹ nhân Việt tuổi Sửu: Người hạnh phúc viên mãn, kẻ lận đận

Đường tình dàn mỹ nhân Việt tuổi Sửu: Người hạnh phúc viên mãn, kẻ lận đận

Đường tình dàn mỹ nhân Việt tuổi Sửu: Người hạnh phúc viên mãn, kẻ lận đận

Nội dung: Những mỹ nhân tuổi Sửu này đều nổi tiếng, xinh đẹp và tài hoa song mỗi người lại có số phận khác nhau.