Đường sắt Cát Linh - Hà Đông hoàn thành 96%

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông hoàn thành 96%

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông hoàn thành 96%

Nội dung: Bộ GTVT cho biết đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành 96% hạng mục. Muộn nhất trong 6 tháng tới, người dân có thể sử dụng tuyến đường sắt trên cao đầu tiên của Hà Nội.