Đường Hầm (Tunnel)

Đường Hầm (Tunnel)

Đường Hầm (Tunnel)

Nội dung: Vào năm 1986, Thám tử Park Gwang Ho gần như tuyệt vọng trong lúc truy tìm tên sát nhân hàng loạt. Anh đã theo dấu hắn ta và mất dấu sau khi hắn đi qua một đường hầm. Đến năm 2017, tên sát nhân hàng loạt lại tiếp tục các vụ giết người bắt đầu cách đây 30 năm. Park Gwang Ho cùng với thám tử Kim Sun Jae và giáo sư tâm lý hình sự Shin Jae Yi tiếp tục truy lùng tên sát nhân lần nữa. (Nguồn: Sưu tầm)